01.06.2018 | Sport pozytywny

CZAS NA WZRASTANIE! Wzrastaj w Modelu i7W.

Dążyć do wyniku sportowego bez skupiania się na tym wyniku – to trudne zadanie dla trenerów, rodziców i wreszcie samych zawodników. Warto spróbować i zmienić swoje myślenie. Warto traktować drogę do wyniku jako drogę do wzrastania, czyli rozwijania się, doskonalenia się i  osiągania mistrzostwa w swoim podejściu do sportu.

Czytaj

01.06.2018 | Sport pozytywny

Nagradzam, bo doceniam Twoją ciężką pracę! Wynagradzaj w modelu i7W.

Wynagradzanie w sporcie kojarzy się z medalami, stypendiami, pucharami. A tu chodzi o zupełnie inne wynagradzanie. Takie, które należy rozumieć jako: „bycie wdzięcznym”, „docenianie”, „premiowanie”, „obdarzanie czymś”. Zatem w sporcie możemy mówić o nagradzaniu jako okazaniu swojego zadowolenia po wykonywaniu przez zawodnika jasno określonych zadań.

Czytaj

01.06.2018 | Sport pozytywny

Ja Wymagam – a Ty wykorzystujesz swój potencjał! Wymagaj w Modelu i7W.

Motywować do osiągania coraz wyższych celów, bez wywierania zbędnej presji – o to jest wyzwanie! Jeżeli trener stawia mądre wymagania, zawodnik ma wytyczoną jasną drogę, którą podąża. Dzięki temu ma szansę wykorzystać cały swój sportowy potencjał i osiągnąć naprawdę wysokie wyniki sportowe.

Czytaj

01.06.2018 | Sport pozytywny

Wyjaśniaj, a zawodnik przestanie się domyślać! Wyjaśniaj w Modelu i7W.

Wyjaśnianie to inaczej tłumaczenie i uzasadnianie tego, np. co chcemy, aby nasz zawodnik wykonał na treningu lub zrealizował podczas startu w zawodach. Skuteczne wyjaśnianie to podawanie konkretnych argumentów i upraszczanie tego, co chcemy zawodnikowi przekazać. Skuteczna komunikacja na linii trener – zawodnik, rodzic – zawodnik, trener – rodzic opiera się właśnie na umiejętności wyjaśniania.

Czytaj