Praca nad książką dotyczącą Modelu i7W – nasze aktualne działania