Mistrzostwo
zaczyna się
w głowie

dr

Daniel Krokosz

PSYCHOLOG SPORTOWY
dr

Martyna Tadzik

PSYCHOLOG SPORTOWY
mgr

Anna Ussorowska

PSYCHOLOG SPORTOWY

Trening mentalny

Strefa zawodnika

Przygotowanie mentalne do startu w zawodach

 1. Zwiększenie pewności siebie w sytuacji startowej
 2. Radzenie sobie ze stresem w sytuacji startowej
 3. Radzenie sobie z presją wyniku
 4. Odcinanie niepotrzebnych i rozpraszających bodźców w sytuacji startu

Przekładanie pracy treningowej na starty w zawodach

 1. Szczegółowa analiza przyczyn braku skuteczności startowej
 2. Zawody tak samo dobre lub lepsze niż trening
 3. „Mistrz treningów” staje się Mistrzem zawodów”
 4. Budowanie optymalnego nastawienia startowego

Motywacja do codziennej ciężkiej pracy treningowej

 1. Wyznaczanie celów treningowych
 2. Monitorowanie realizacji celów treningowych
 3. Nauka prowadzenia dziennika treningowego
 4. Obiektywna ocena własnych postępów treningowych
 5. Skuteczne gospodarowanie energią
 6. Planowanie odpoczynku i regeneracji

Zawodnik w sytuacji urazu fizycznego

 1. Panowanie nad stresem i strachem związanym z niepewną sytuacją
 2. Wykorzystanie czasu podczas okresu rehabilitacji i rekonwalescencji
 3. Praca nad lękiem przed odnowieniem kontuzji
 4. Budowanie pewności siebie i zaufania do swojego ciała

Przeżywanie własnych porażek, błędów i spadków formy

 1. Szybkie i sprawne pokonywanie kryzysowych sytuacji
 2. Panowanie nad swoimi emocjami
 3. „Chłodna głowa” w ocenianiu własnej sytuacji

Zarządzanie własną karierą sportową

 1. Analiza możnych i słabych stron
 2. Analiza niewykorzystanych rezerw
 3. Profil umiejętności mentalnych i fizycznych
 4. Analiza dotychczasowych sukcesów i porażek
 5. Stworzenie długoterminowego planu rozwoju

Trening mentalny

Strefa trenera

Określenie profilów mentalnych swoich zawodników

 1. Poznanie ich rezerw, ograniczeń, mocnych i słabych stron
 2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań zawodników typowych dla danego etapu kariery
 3. Określenie struktury grupy – profil mentalny grupy
 4. Najbliższe otoczenie zawodnika i jego wpływ na funkcjonowanie sportowca

Zbudowanie dobrej relacji ze swoimi zawodnikami

 1. Usprawnienie komunikacji na linii trener – zawodnicy
 2. Usprawnienie komunikacji na linii trener – rodzice
 3. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów na linii trener – zawodnicy
 4. Umiejętne rozładowywanie stresowej i napiętej atmosfery
 5. Strategie budowania pozytywnej atmosfery sprzyjającej codziennej pracy treningowej

Zbudowanie zgranego zespołu

 1. Usprawnienie funkcjonowania grupy
 2. Stworzenie przyjaznej atmosfery
 3. Zbudowanie wzajemnego zaufania
 4. Pozytywne wykorzystanie różnorodności grupy
 5. Usprawnienie komunikacji w zespole

Współpraca z rodzicami zawodników

 1. Usprawnienie komunikacji na linii trener – rodzice
 2. Usprawnienie komunikacji na linii zawodnik – trener – rodzice
 3. Ustalenie zasad wspólnego funkcjonowania
 4. Określenie ról, zadań i granic działania
 5. Określenie wspólnej filozofii w wychowaniu i edukacji przez sport swoich zawodników

Doskonalenie własnego warsztatu szkoleniowego

 1. Rozpoznanie własnych rezerw, ograniczeń, mocnych i słabych stron
 2. Poznanie nowych narzędzi mentalnych do pracy z zawodnikami
 3. Usprawnienie komunikacji z zawodnikami
 4. Umiejętne wspieranie zawodnika w stresowych i napiętych sytuacjach
 5. Strategie wzmacniania pewności siebie zawodnika w sytuacji startowej

Trening mentalny

Strefa rodzica

Wybór właściwej dyscypliny sportu dla swojego dziecka

 1. Rozpoznanie indywidualnych predyspozycji dziecka – fizycznych, mentalnych i społecznych
 2. Zapoznanie się z zasady prawidłowego rozwoju sportowego
 3. Wybranie najwłaściwszego kierunku działań – zapoznanie dziecka z różnymi dyscyplinami sportu
 4. Umiejętne wspieranie naturalnej i spontanicznej aktywności fizycznej dziecka i radości z niej płynącej

Umiejętne wspieranie

 1. Reagowanie na porażki podczas zawodów
 2. Rozmawianie z dzieckiem o porażkach
 3. Zachowanie rodzica przed, w trakcie i po zawodach
 4. Wspieranie dostosowane do wieku, potrzeb i oczekiwań zawodnika

Motywowanie do rzetelnej i regularnej pracy treningowej

 1. Wspieranie w sytuacji zmęczenia i przetrenowania
 2. Wspieranie w sytuacji kontuzji
 3. Wspieranie w sytuacji, gdy dziecko skarży się na brak czasu „dla siebie”
 4. Sposoby przeprowadzania motywujących rozmów z zawodnikiem

Umiejętne reagowanie na stres dziecka związany z zawodami

 1. Wspieranie w sytuacji presji wyniku
 2. Rytuał spokojnych przygotowań przed zawodami
 3. Umiejętne rozmawianie z dzieckiem o wynikach sportowych
 4. Skuteczne reagowanie w sytuacji paniki startowej

Trening mentalny

Strefa klubu sportowego

Doskonalenie warsztatu pracy trenerów

 1. Poznanie nowych narzędzi mentalnych do pracy z zawodnikami
 2. Usprawnienie komunikacji z zawodnikami
 3. Umiejętne wspieranie zawodnika w stresowych i napiętych sytuacjach
 4. Strategie wzmacniania pewności siebie zawodnika w sytuacji startowej

Budowanie skutecznego zespołu

 1. Usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołu
 2. Usprawnienie komunikacji na linii trener – zawodnicy
 3. Budowanie pozytywnej relacji z rodzicami zawodników
 4. Wykorzystanie zjawiska „team spirit”
 5. Wykorzystanie efektu synergii

Odporność mentalna zawodników

 1. Zwiększenie wśród zawodników świadomości dotyczących swoich mocnych i słabych stron
 2. Znalezienie w grupie zawodników indywidualnych strategii zwieszających skuteczność działania w sytuacjach stresowych
 3. Określenie z zawodnikiem celów treningowych i startowych
 4. Przygotowanie zawodników do kontaktu z mediami, sponsorami i kibicami

Gotowość startowa zawodników

 1. Przygotowanie mentalne do zawodów – wypracowanie mentalnej rutyny startowej przez zawodników
 2. Wykorzystanie przez zawodników treningu wyobrażeniowego w przygotowaniu do zawodów
 3. Kontrola emocji przedstartowych, startowych i postartowych
 4. Skuteczne działanie pod presją wyniku

Zarządzanie karierą sportową zawodników

 1. Analiza możnych i słabych stron zawodników
 2. Analiza niewykorzystanych rezerw w grupie
 3. Profil umiejętności mentalnych i fizycznych zawodników
 4. Analiza dotychczasowych sukcesów i porażek grupy
 5. Stworzenie długoterminowego planu rozwoju dla swoich zawodników

Trening mentalny

Strefa drużyny sportowej

Budowanie zgranej drużyny

 1. Usprawnienie funkcjonowania grupy
 2. Stworzenie przyjaznej atmosfery
 3. Zbudowanie wzajemnego zaufania
 4. Pozytywne wykorzystanie różnorodności grupy
 5. Określenie ról grupowych

Przygotowanie drużyny do rozgrywek

 1. Umiejętność zarządzania stresem przedmeczowym
 2. Zwiększanie oraz podtrzymywanie motywacji w trakcie sezonu
 3. Wyznaczanie celów grupowych i indywidualnych
 4. Usprawnienie komunikacji w zespole

Drużyna w obliczu wyzwania

 1. Wsparcie zawodnika w powrocie po kontuzji
 2. Zarządzanie kryzysami w grupie
 3. Wsparcie grupy w obliczu porażek
 4. Wzmacnianie zgrania w grupie