Czytelnia

18.06.2019 | Polski Związek Tenisowy

Świadomy rodzic w sporcie

Polski Związek Tenisa stawia na edukację sportowych rodziców. W ramach Akademii Wzorowego Rodzica – wszyscy zainteresowani rodzice będą mogli poczytać o tym, jak skutecznie wspierać rozwój swojego dziecka w sporcie. W tym artykule – o świadomym i przemyślanym działaniu sportowych rodziców.

Czytaj

01.06.2018 | Sport pozytywny

CZAS NA WZRASTANIE! Wzrastaj w Modelu i7W.

Dążyć do wyniku sportowego bez skupiania się na tym wyniku – to trudne zadanie dla trenerów, rodziców i wreszcie samych zawodników. Warto spróbować i zmienić swoje myślenie. Warto traktować drogę do wyniku jako drogę do wzrastania, czyli rozwijania się, doskonalenia się i  osiągania mistrzostwa w swoim podejściu do sportu.

Czytaj

01.06.2018 | Sport pozytywny

Nagradzam, bo doceniam Twoją ciężką pracę! Wynagradzaj w modelu i7W.

Wynagradzanie w sporcie kojarzy się z medalami, stypendiami, pucharami. A tu chodzi o zupełnie inne wynagradzanie. Takie, które należy rozumieć jako: „bycie wdzięcznym”, „docenianie”, „premiowanie”, „obdarzanie czymś”. Zatem w sporcie możemy mówić o nagradzaniu jako okazaniu swojego zadowolenia po wykonywaniu przez zawodnika jasno określonych zadań.

Czytaj