Dążenie
do doskonałosci
to zadanie
na całe życie

mgr

Wojtek Tadzik

TRENER
PRZYGOTOWANIA
OGÓLNEGO

Przygotowanie ogólne

Sport wyczynowy

Określenie maksymalnych możliwości swojego organizmu

 1. Próba ergospirometryczna z biochemią
 2. Próba TaskForce
 3. Analiza składu masy ciała
 4. Badanie stanu układu krwionośnego

Skuteczniejsze przygotowanie do kolejnego sezonu startowego

 1. Ustalenie poziomu wyjściowego sprawności ogólnej
 2. Rozpisanie całego sezonu w okresach przygotowawczych
 3. Rozpisanie szczegółowego planu przygotowania ogólnego do danej dyscypliny sportowej
 4. Monitorowanie postępów i aktualizacja planów treningowych na podstawie robionych postępów

Konsultacja w zakresie niewykorzystanych rezerw

 1. Poprawność dobieranych obciążeń i form treningowych
 2. Możliwość wykorzystania innych form treningowych (w różnych dyscyplinach) 3. Szukanie rezerw w treningu sportowym w sferze sprawności ogólnej
 3. Dobór sprzętu sportowego

Przygotowanie ogólne

Sport amatorski

Określenie potencjału i maksymalnych możliwości swojego organizmu

 1. Próba ergospirometryczna z biochemią
 2. Próba TaskForce
 3. Analiza składu masy ciała
 4. Badanie stanu układu krwionośnego

Skuteczniejsze przygotowanie do kolejnego startu w zawodach na różnym poziomie sportowym

 1. Ustalenie poziomu wyjściowego sprawności ogólnej i pod kątem wiodącej dyscypliny
 2. Rozpisanie całego sezonu w okresach przygotowawczych i instruktażowe treningi
 3. Rozpisanie szczegółowego planu pod kątem danej dyscypliny sportowej
 4. Monitorowanie postępów i aktualizacja planów treningowych na podstawie robionych postępów

Konsultacja w zakresie własnych rezerw

 1. Analiza obecnego planu treningowego i jego usprawnienie
 2. Możliwość wykorzystania innych form treningowych (w różnych dyscyplinach)
 3. Szukanie rezerw w treningu sportowym w sferze sprawności ogólnej
 4. Dobór sprzętu sportowego