Wsparcie mentalne dla klubów sportowych

1. PAKIET BRONZE

 • Wykład
  • opowiadamy zawodnikom o podstawach treningu mentalnego w sporcie

2. PAKIET SILVER

 • Konsultacja z trenerami
  • analizujemy z trenerami wszystkie przyczyny słabszych wyników ich zawodników oraz
   udzielamy wskazówek dla trenerów do wprowadzenia pierwszych zmian
 • Wykład dla zawodników
  • temat wybrany w zależności od wyników pierwszej konsultacji
   Wykład dla trenerów i rodziców
  • temat wybrany w zależności od wyników pierwszej konsultacji

3. PAKIET GOLD

 • Konsultacja z trenerami
  • analizujemy z trenerami wszystkie przyczyny słabszych wyników ich zawodników oraz
   udzielamy wskazówek dla trenerów do wprowadzenia pierwszych zmian
 • Obserwacja treningu
  • uczestniczymy w wybranych zajęciach sportowych
 • Konsultacja z trenerami
  • przekazujemy informację zwrotne po wspólnych zajęciach i udzielamy wskazówek dla trenerów
   do przeprowadzania kolejnych zmian
 • Warsztat z zawodnikami
  • wspólna praca nad elementami, które wymagają usprawnienia lub zmiany

4. PAKIET CHAMPION

 • Konsultacja z trenerami
  • analizujemy z trenerami wszystkie przyczyny słabszych wyników ich zawodników oraz
   udzielamy wskazówek dla trenerów do wprowadzenia pierwszych zmian
 • Obserwacja treningu
  • uczestniczymy w wybranych zajęciach sportowych
 • Konsultacja z trenerami
  • przekazujemy informację zwrotne po wspólnych zajęciach i udzielamy wskazówek dla trenerów
   do przeprowadzania kolejnych zmian
 • Warsztat z trenerami
  • wspólna praca nad elementami, które wymagają usprawnienia lub zmiany
 • Warsztat z zawodnikami
  • wspólna praca nad elementami, które wymagają usprawnienia lub zmiany
 • Konsultacje indywidualne zawodników
  • praca nad elementami, które wymagają indywidualnego wytrenowania mentalnego
  • wzmocnienie efektu warsztatów grupowych
 • Obserwacja zawodów
  • wsparcie zawodników podczas startu