Przygotowanie do startu w zawodach

1. Bronze Start Up

 • konsultacja z psychologiem sportu
 • ocena sprawności motorycznej klienta
 • ułożenie indywidualnego planu treningowego

2. Silver Start Up

 • konsultacja z psychologiem sportu
 • ułożenie indywidualnego planu żywieniowego
 • ocena sprawności motorycznej klienta
 • ułożenie indywidualnego planu treningowego

3. Gold Start Up

 • konsultacja z psychologiem sportu
 • ułożenie indywidualnego planu żywieniowego
 • ocena sprawności motorycznej klienta
 • ułożenie indywidualnego planu treningowego
 • opieka fizjoterapeuty sportowego

4. Champion Start Up

 • konsultacja z psychologiem sportu
 • ułożenie indywidualnego planu żywieniowego
 • ocena sprawności motorycznej klienta
 • ułożenie indywidualnego planu treningowego
 • opieka fizjoterapeuty sportowego
 • indywidualne zajęcia z trenerem przygotowania ogólnego
 • obecność na zawodach psychologa sportowego, trenera lub fizjoterapeuty