Idea Sportu Pozytywnego

Sport pozytywny – nowoczesne podejście do pracy w sporcie!

Nasz zespól Technika Zwycięstwa pracuje według idei Sportu Pozytywnego – nowego nurtu w pracy ze sportowcami, ich rodzicami, trenerami i innymi osobami związanymi z aktywnością fizyczną.

Jest to podejście, które odchodzi od koncentrowania całej uwagi wokół wyniku sportowego, natomiast skupia się na szukaniu równowagi pomiędzy różnymi czynnikami i obszarami ważnymi w przygotowaniu sportowym, prowadzącymi do optymalnego działania.

W idei Sportu Pozytywnego najważniejsze są:

- pozytywne emocje tj. radość, zadowolenie, spełnienie będące napędem do działania i najlepszą motywacją

- wszechstronne wspieranie przygotowania sportowego: przez psychologa sportu, dietetyka sportu, trenera, fizjoterapeuty sportowego, nauczycieli w szkołach sportowych itd.

- ścisła współpraca pomiędzy specjalistami wspierającymi zawodnika i jego rodzicami

- dbanie o rozwój sportowy i pozasportowy

- dbanie o dobre, budujące i pozytywne relacje pomiędzy ludźmi

 

W myśl idei Sportu Pozytywnego :

SPORT jest przestrzenią gdzie możliwa jest samorealizacja człowieka.

Rozwój poprzez SPORT dotyczy każdego kto jest aktywny fizycznie.

SPORT jest źródłem wielu pozytywnych emocji i sposobem na budowanie relacji z innymi.

SPORT daje możliwość kreowania i promowania pozytywnych wzorców.

 

Nasz zespól Technika Zwycięstwa reprezentuje w Bydgoszczy Fundację Sportu Pozytywnego z Gdyni. Współpracujemy z gdyńską Fundacją, wieloma specjalistami oraz ambasadorami pozytywnej idei. Współuczestniczymy w realizacji różnych projektów wspierających polski sport.

Zapraszamy serdecznie na stronę internetową Fundacji Sportu Pozytywnego: www.sportpozytywny.org.pl

 

Poznaj, zainspiruj się i zachwyć się nią – rozwijaj razem z nami ideę Sportu Pozytywnego!