Dla Zawodnika

„Wszystko zaczyna się w umyśle zawodnika”

Naucz się zarządzać własną karierą sportową i własnym mistrzostwem sportowym.

Kieruj własnym talentem.

Rozwijaj swoje predyspozycje i umiejętności.

Zawodniku – gdy:

 • szukasz w sobie niewykorzystanych dotąd rezerw
 • chcesz coś zmieć w swoim przygotowaniu sportowym
 • chcesz profesjonalnie pokierować swoją karierą sportową
 • coś Cię ogranicza i spowalnia w Twoim rozwoju sportowym
 • odczuwasz monotonię i zrezygnowanie
 • straciłeś motywację i radość z trenowania
 • nie potrafisz znaleźć porozumienia ze swoim trenerem i kolegami z drużyny
 • chcesz poprawić swoją odporność psychiczną

Nauczymy Ciebie:

 • zarządzać własną karierą sportową
 • budować profesjonalną i radosną drogę do Twojego mistrzostwa sportowego i osobistego
 • budować pozytywną wizję Twojego rozwoju sportowego
 • optymalnie łączyć ze sobą życie sportowe i pozasportowe
 • budować pozytywne relacje z Twoim trenerem, kolegami sportowcami, rodziną i przyjaciółmi
 • obserwować i obiektywnie oceniać stopień realizacji postawionych celów
 • dobrze zaplanować swój czas
 • radzić sobie  z własnymi silnymi emocjami, szczególnie stresem i strachem

Proponujemy Tobie:

 • konsultacje z trenerami, psychologiem, fizjoterapeutą i dietetykiem odnośnie Twojego przygotowanie sportowego
 • wspólną analizę Twoich umiejętności fizycznych i psychicznych
 • wspólną analizę Twoich mocnych i słabszych stron
 • wspólne planowanie Twojego rozwoju w sporcie i poza nim
 • wspólne analizowanie i monitorowanie Twoich treningów
 • konsultacje w zakresie optymalnego przygotowania mentalnego, ogólnorozwojowego,, dietetycznego i fizjoterapeutycznego  do rywalizacji sportowej
 • towarzyszenie podczas Twoich treningów

Pamiętaj – pracujemy wspólnie. Ty i My. Wspólnie wprowadzimy nowe zmiany.